Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön hallinto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinnosta ei säädetä laissa

Avoimen yhtiön hallinnosta ei ole säädetty suoraan laissa. Tästä johtuen hallinto perustuukin hyvin pitkälti yhtiömiesten välisiin sopimuksiin. Lähtökohta kuitenkin on se, että kaikki yhtiömiehet ovat oikeutettuja osallistumaan yhtiön hallintoon ja kaikilla heillä on oikeus edustaa yhtiötä itsenäisesti, ellei muuta ole sovittu.

Sopimusperusteisuus

Avoimen yhtiön hallinnosta sopiminen on yhtiömiehille tahdonvaraista. Yhtiömiesten niin halutessa avoimen yhtiön hallinto voidaan järjestää yhtiömiesten välisellä sopimuksella. Sopimuksen teossa vallitsee yleinen sopimusvapaus ja sen nojalla yhtiömiehet voivat tehdä sopimuksen yhtiön hallinnosta parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän pohjalta avoimen yhtiön hallinto voidaan haluttaessa antaa esimerkiksi hallitukselle.

Avoimessa yhtiössä voi olla myös toimitusjohtaja, mutta se ei ole pakollinen. Toimitusjohtajana voi yhtiömiesten välisellä sopimuksella toimia joku yhtiömiehistä tai yhtiön ulkopuolinen henkilö. Tästäkin tulee nimenomaan sopia yhtiömiesten välisellä sopimuksella.

Onko avoimen yhtiön hallinnon järjestäminen tarkoituksenmukaista?

Avoimessa yhtiössä jokaisella yhtiömiehellä on itsenäinen oikeus edustaa yhtiötä. Samanaikaisesti yhtiömiehellä on myös velvollisuus osallistua yhtiön asioiden hoitoon, eikä hän voi siirtää tätä velvollisuuttaan toiselle henkilölle. Erillistä hallinnon perustamista kannattaakin harkita, sillä kaikissa tilanteissa se ei ole välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista.

Jos olet epävarma avoimen yhtiön hallinnon järjestämisestä tai jos sinulle heräsi muita kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä Lakipuhelimeemme alla olevaan numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa