Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön edustaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä tulee olla sitä edustavia henkilöitä, jotka toimivat yhtiön puolesta. Edustamisella tarkoitetaan sitä, että yhtiömiehellä on oikeus tehdä yhtiön ulkopuolisten tahojen kanssa oikeustoimia, jotka sitovat yhtiötä. Kaikilla avoimen yhtiön yhtiömiehillä on edustamisoikeus eli he saavat edustaa yhtiötä. Lisäksi jokaisella heistä on oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi asioissa, jotka kuuluvat sen toimialaan.

Edustamisoikeutta ja yhtiön toiminimenkirjoitusoikeutta on kuitenkin mahdollista rajoittaa yhtiösopimuksessa. Tällöin oikeus edustaa yhtiötä tai oikeus kirjoittaa sen toiminimi voidaan joko poistaa yhdeltä tai useammaltakin yhtiömieheltä. Mahdollista on tehdä rajoitus myös niin, että kaksi tai useampi yhtiömiestä saavat yhdessä edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen. Rajoitukseen on mahdollista ennen sen kaupparekisteriin merkitsemisestä johtuvaa kuulutuspäivää vedota vain rajoituksesta tiennyttä ulkopuolista henkilöä vastaan. Yhtiömiehen oikeus edustaa yhtiötä päättyy, jos hän eroaa yhtiöstä.

Toimitusjohtaja, joka ei ole avoimessa yhtiössä yhtiömies, saa edustaa yhtiötä laissa hänen tehtävikseen säädetyissä asioissa. Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen eli hän huolehtii muun muassa yhtiön johtamiseen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista.

Avoin yhtiö voi antaa myös prokuran haluamalleen henkilölle. Prokuran antavat kaikki yhtiömiehet yhdessä. Prokuristi saa edustaa yhtiötä eräin rajoituksin kaikessa liikkeen harjoittamiseen liittyvässä toiminnassa. Prokura on mahdollista ilmoittaa myös kaupparekisteriin merkittäväksi. Avoimen yhtiön edustamisesta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »