Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön asioiden hoitaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön asioiden hoitaminen määräytyy ensisijaisesti yhtiösopimuksen perusteella. Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei toisin ole sovittu. Mikäli tehtävä tai toimi on yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumaton, ei tähän toimeen kuitenkaan saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta. Yhtiön asioiksi katsotaan lähtökohtaisesti kaikkien niiden asioiden hoitaminen, jotka ovat yhtiön harjoittaman elinkeinon mukaisia ja tarpeellisia liiketoiminnan harjoittamiseksi ja edistämiseksi.

Oikeus hoitaa yhtiön asioita on henkilökohtainen, eikä tätä oikeutta ole mahdollista siirtää eteenpäin toiselle. Tämä rajoitus koskee ainoastaan yhtiömiehen liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Esimerkiksi yhtiön omaisuuden hoitoon liittyviä käytännön tehtäviä voi yhtiömiehen puolesta suorittaa yhtiön työntekijä tai muu henkilö toimeksiannon perusteella. Jos toimenpiteeseen yhtiösopimuksen mukaan vaaditaan useamman kuin yhden yhtiömiehen suostumus, mutta joku heistä on sairauden tai poissaolon takia estynyt antamasta suostumustaan, saa toinen yhtiömies suorittaa toimen, jos se on kiireellinen ja yhtiön oikeuden turvaamiseksi tai yhtiötä uhkaavan vahingon torjumiseksi välttämätön.

Yhtiömiehellä on oikeus saada kohtuullinen palkka yhtiön hallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisesta, vaikka siitä ei olisi sovittu, ellei olosuhteista ilmene, että tehtävät oli tarkoitettu suoritettavaksi vastikkeetta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »