Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön asioiden hoitaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta. Yhtiömies voi siis hoitaa yhtiön asioita kysymättä toisen yhtiömiehen suostumusta toimilleen. Säännöksen soveltaminen on kuitenkin tahdonvaltaista, mikä tarkoittaa sitä, että pääsäännöstä voidaan poiketa sopimalla. Todellisuudessa avoimen yhtiön asioiden hoitaminen määräytyykin ensisijaisesti yhtiömiesten välisen kirjallisen yhtiösopimuksen perusteella.

Henkilökohtainen oikeus

Yhtiömies ei saa asettaa toista hänen sijaansa päättämään yhtiön asioista. Oikeus hoitaa yhtiön asioita on henkilökohtainen, eikä tätä oikeutta ole mahdollista siirtää eteenpäin toiselle henkilölle. Kielto koskee niin yhtiön ulkopuolisia henkilöitä kuin toista yhtiömiestä. Tämä rajoitus koskee kuitenkin ainoastaan yhtiömiehen liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Esimerkiksi yhtiön omaisuuden hoitoon liittyviä käytännön tehtäviä voi yhtiömiehen puolesta suorittaa yhtiön työntekijä tai muu henkilö toimeksiannon perusteella.

Yhtiön toimialasta tai tarkoituksesta poikkeava toimi

Jos yhtiömiehen aikoma tehtävä tai toimi on yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumaton, siihen ei saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta. Yhtiön toimialan ulkopuolisia ovat kaikki sellaiset toimet, jotka eivät kuulu yhtiön toimialan puitteisiin. Toimiala selviää pääsääntöisesti kaupparekisteri-ilmoituksesta ja yhtiösopimuksesta. Yhtiön tarkoituksen ulkopuolisia toimia taas ovat pääsääntöisesti sellaiset toimet, joilla ei ole taloudellista tarkoitusta. Esimerkki tästä voisi olla suuri lahjoitus hyväntekeväisyystoimintaan. Jos yhtiössä halutaan suorittaa sen toimialasta tai tarkoituksesta poikkeavia toimia, muille yhtiömiehille tulee varata tilaisuus harkita, haluavatko nämä olla vastuussa halutuista toimista. Toisin sanoen toimille tarvitaan muiden yhtiömiesten suostumus.

Estynyt yhtiömies

Joihinkin toimenpiteisiin voidaan yhtiösopimuksen mukaan vaatia useamman kuin yhden yhtiömiehen suostumus. Jos joku yhtiömiehistä on sairauden tai poissaolon takia estynyt antamaan suostumuksensa tällaiseen asiaan, saa toinen yhtiömies suorittaa toimen ilman suostumusta, jos se on ensinnäkin kiireellinen ja toiseksi yhtiön oikeuden turvaamiseksi tai yhtiötä uhkaavan vahingon torjumiseksi välttämätön. Esimerkiksi pelkästään se, että toimi on yhtiön kannalta hyödyllinen, ei vielä oikeuta toimimaan ilman estyneen yhtiömiehen suostumusta. Jos sen sijaan hyödyllisyyden sijaan kyseessä olisi yhtiön toimintaan kohdistuva uhka, toimiminen ilman estyneen yhtiömiehen suostumusta on mahdollista. Toimen tulee kuitenkin rajoittua vain siihen, mikä on välttämätöntä uhkan torjumiseksi.

Korvaus yhtiön asioiden hoitamisesta

Yhtiömiehellä on oikeus saada kohtuullinen palkka yhtiön hallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisesta, vaikka siitä ei olisi sovittu, ellei olosuhteista ilmene, että tehtävät oli tarkoitettu suoritettavaksi vastikkeetta. Lisäksi yhtiömiehellä on oikeus periä yhtiöltä yhtiön asioiden hoidon aiheuttama meno.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa