Minilex - Lakipuhelin

Asiamiehen ja avustajan hyväksikäyttökielto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avustajat ja asiamiehet voivat saada tehtäviänsä suorittaessaan tietoonsa asioita, jotka ovat salassa pidettäviä. Näitä asioita koskee hyväksikäyttökielto. Avustaja tai asiamies ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Asiamies tai avustaja ei saa käyttää näitä tietoja omaksi hyödykseen eikä kenenkään toisen henkilön hyödyksi. Avustaja tai asiamies ei saa myöskään vahingoittaa ketään näillä tiedoilla. Tiedot voivat olla peräisin yksityisiltä henkilöiltä tai viranomaisilta. Viranomaisen asiakirja saattaa myös sisältää tiedon, johon kohdistuu hyväksikäyttökielto.

Tietyissä tilanteissa asianosaisen avustaja tai asiamies saa kuitenkin käyttää muita kuin asianosaista itseään koskevia tietoja. Tämä on mahdollista silloin, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa