Minilex - Lakipuhelin

Asiamiehen ja avustajan esiintymiskielto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Asiamiehen on pääsääntöisesti esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Joissain tapauksissa asiamies tai avustaja voi olla tehtäväänsä sopimaton. Tällöin viranomainen voi kieltää tätä esiintymästä asiassa siinä viranomaisessa. Esiintymiskielto on asia- ja viranomaiskohtainen. Kielto koskee siis esiintymistä kyseisessä asiassa ja ainoastaan kiellon antaneessa viranomaisessa. Kiellosta on ilmoitettava päämiehelle ja varattava tälle tilaisuus uuden asiamiehen tai avustajan hankkimiseen.

Esiintymiskieltoa koskevaan päätökseen saa hakea erikseen muutosta valittamalla. Valitus tehdään siihen viranomaiseen, jonka toimivaltaan pääasiassa annettavan ratkaisun muutoksenhaku kuuluu. Kieltoa koskeva muutoksenhaku ei kuitenkaan estä asian käsittelyn jatkamista, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa