Minilex - Lakipuhelin

Miten asiamies valtuutetaan?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asiamiehen tulee esittää viranomaiselle valtakirja tai hänen on muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Asiamiehen edustamisvalta tulee siis olla todennettavissa joko valtakirjalla tai muulla luotettavalla tavalla, kuten avoimella asianajovaltakirjalla. Valtakirja on viranomaisen määräyksestä yksilöitävä, jos toimivallasta tai toimivallan laajuudesta on epäselvyyttä. Viranomainen voi vaatia yksilöityä valtakirjaa esimerkiksi silloin, jos asia on yksilön kannalta oikeudellisesti hyvin merkittävä. Asianajajan ja julkisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos viranomainen niin määrää.

Päämies voi myös käydä antamassa valtuutuksen suullisesti viranomaisessa. Joskus on mahdollista antaa valtuutus sähköisesti. Viranomainen arvioi onko valtuutus luotettava. Mikäli asianosainen käyttää sukulaistaan asiamiehenä, ei pelkästään sukulaissuhde ole riittävä osoitus siitä, että sukulaisella on kelpoisuus edustaa asianosaista, vaan myös tällaisen henkilön tulee voida todistaa edustamisvaltuutensa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa