Minilex - Lakipuhelin

Arvonlisäverosta vapaa toiminta: Kiinteistöluovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietyistä kiinteistöluovutuksista ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa.

Arvonlisäverosta vapaita ovat kiinteistön myynti sekä maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden, rasiteoikeuden tai muun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen. Arvonlisäverosta vapaata ovat myös kiinteistön verottoman käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä tapahtuva sähkön, kaasun, lämmön, veden tai muun vastaavan hyödykkeen luovuttaminen.

Kiinteistöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa. Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet, laitteet ja kalusteet eivät kuitenkaan kuulu kiinteistöön. Se, mikä soveltuu kiinteistön myyntiin tai vuokraukseen liittyvään tavanomaiseen asuinirtaimistoon, soveltuu myös kiinteistöön itseensä.

Kiinteistöluovutuksen arvonlisäverovapauteen on kuitenkin poikkeus. Arvonlisäveroa tulee suorittaa rakentamispalvelun myynnistä, maa- tai kiviaineksen otto-oikeuden sekä metsän hakkuuoikeuden tai metsästys- taikka kalastusoikeuden myynnistä, hotellitoiminnassa, leirintäaluetoiminnassa ja muussa vastaavassa majoitustoiminnassa tapahtuvasta huoneiden, leirintäpaikkojen, mökkien ja vastaavien tilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta sekä kokous-, näyttely- tai urheilutilan taikka muun sellaisen tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta.

Arvonlisäveroa tulee suorittaa myös pysäköintitoiminnassa tapahtuvasta pysäköintipaikkojen luovuttamisesta, säilytyslokeroiden käyttöoikeuden luovuttamisesta, sataman tai lentokentän luovuttamisesta vesi- tai ilma-alusten käyttöön, ilmoitus- tai mainostilan sekä ajanviete- tai virvoitusjuoma-automaatin tai muun sellaisen laitteen taikka pelin vaatiman tilan luovuttamisesta kiinteistöltä, sekä lisäksi yleisen tien tai rautatien kokonaishoitopalvelun luovuttamisesta valtiolle.

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta suoritetaan veroa siinä tapauksessa, että luovuttaja hakeutuu tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Verovelvollisuus koskee vain hakemuksessa mainittua kiinteistöä tai sen osaa. Verovelvollisuus edellyttää, että kiinteistöä käytetään jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan tai että kiinteistön käyttäjänä on valtio tai yliopisto. Luovuttajan verovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että myös luovutuksensaaja hakeutuu verovelvolliseksi, mikäli luovutuksensaaja luovuttaa kiinteistön käyttöoikeuden edelleen.

Arvonlisäverosta vapaata on tietyin ehdoin moni muukin toiminta, kuten esimerkiksi koulutus.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa