Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö voi lain mukaan olla joko yksityinen tai julkinen. Yksityisen osakeyhtiön osakkeet eivät lain mukaan voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena. Yksityinen osakeyhtiö on tyypillisesti suljetun omistajapiirin omistuksessa, ja osakkeiden vapaata luovutusta ja vaihdettavuutta on yhtiöjärjestykseen otetuin määräyksin rajoitettu. Näin ei kuitenkaan ole aina, vaan kaikki riippuu osakeyhtiön luonteesta ja siitä, miten osakkeenomistajat ovat sen asiat järjestäneet. Joskus yksityiset osakeyhtiöt toimivat kuin julkiset, mutta eivät vain ole rekisteröityjä pörssiin tai velvollisia muihinkaan nimenomaan julkisille osakeyhtiöille suunnattuihin toimenpiteisiin. Monet yksityiset osakeyhtiöt saattavat olla kooltaan pörssiyhtiöiden luokkaa, mutta niiden johto vain ei ole kokenut pörssilistautumista mielekkäänä liiketoimintastrategiana kyseiselle yhtiölle.

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 €. Tämä summa vähintään on sijoitettava yhtiöön jo ennen kuin se voidaan hyväksyä kaupparekisteriin. Julkisen osakeyhtiön osakkeet voidaan puolestaan ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi jolloin niiden vapaata luovutusta ja vaihdettavuutta ei saa rajoittaa kuten yksityisellä osakeyhtiöllä. Julkisen osakeyhtiön laissa säädetty vähimmäispääomavaatimus on 80 000 €. Osakeyhtiölakia sovelletaan sekä julkiseen, että yksityiseen osakeyhtiöön. Julkisen osakeyhtiön erityispiirteet on laissa huomioitu pelkästään julkisia osakeyhtiöitä koskevin säännöksin, jotka koskevat muun muassa tiettyjä kirjanpidollisia velvoitteita, tiedottamista yhtiön tilanteesta sekä tiettyjä omistuksen keskittymistä suitsivia pakollisia toimenpiteitä enemmistöosakkeenomistajalle.

Osakkeiden luovuttamisrajoituksilla tarkoitetaan yksityisissä osakeyhtiöissä olevia suostumus- ja lunastuslausekkeita. Näin voivat perustajaosakkaat vaikuttaa itse siihen, mikä kokoonpano osakeyhtiössä milloinkin on. Julkisessa osakeyhtiössä ainoa keino päästä epämieluisasta omistajasta eroon olisi vaatia tätä lunastamaan sellaisen omistajan osakkeet, jonka oikeuksia hänen toimintansa on yhtiössä loukannut. Tämä oikeus on toki olemassa myös yksityisessä osakeyhtiössäkin. Jos osakeyhtiötä verrataan muihin yleisiin yhtiömuotoihin, voidaan havaita osakeyhtiön olevan omistajilleen huomattavan turvallinen yhtiömuoto, sillä henkilöyhtiöille ominainen ankara ja henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista ei toteudu osakeyhtiössä. Toisaalta taas voiton nostaminen yhtiöstä tai ylipäätään varallisuuden saaminen ulos osakeyhtiöstä ei ole yhtä yksinkertaista kuin henkilöyhtiöissä.

Sekä varallisuuden nostamiseen liittyvät kysymykset, että rajoitettu vastuu yhtiön velvoitteista ovat toisistaan olennaisesti riippuvaisia. Rajoitetun vastuun mahdollistaa nimenomaan osakeyhtiölle tärkeä pääoman pysyvyyden periaate. Koska osakkeenomistajat eivät vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisesti, on tärkeää, että osakeyhtiöllä on olemassa jonkinlaisia pääomapuskureita "pahan päivän varalle". Tällaisena puskurina toimii oma pääoma, joka jos uhkaa huveta liian alahaiseksi, estää se välittömästi voiton jakamisen sekä myös laskiessaan alle puoleen osakepääomasta, vaatii myös tekemään julkisen kuulutuksen varoitukseksi velkojille tapahtuneesta.

Osakeyhtiölaki on monessa mielessä tiukempi ja ehdottomampi kuin muita yhtiömuotoja koskevat lait. Se on myös sisällöltään laajempi. Tästä johtuen osakeyhtiölain tunteminen ja ymmärtäminen kokonaisuudessaan voisi muodostua monelle yrittäjälle kompastuskiveksi osakeyhtiön perustamiselle. Osakeyhtiötä voi kuitenkin pyörittää onnistuneesti ilman tutkintoa aiheesta. Se vaatii vain huolellista suunnittelua sekä tarvittaessa ammattilaisten konsultointia. Neuvoja akuutteihin kysymyksiin voi pyytää soittamalla lakipuhelimeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »