Minilex - Lakipuhelin

Yhtiösopimuksen muutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muutos tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Kuten perusilmoituksen kohdalla, rekisteriviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Yhtiösopimuksen muutokset on ilmoitettava kirjallisina. Mikäli muutoksesta on sovittu suullisesti, tulee tässä tilanteessa muutos saattaa kirjalliseen muotoon. Lähtökohtaisesti kaikki yhtiösopimuksen muutokset tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Muutoksen ilmoittaminen ei vaikuta muutoksen voimaantuloon, koska muutos astuu voimaan sopimushetkellä, joten ilmoittamisella kaupparekisteriin ei ole yhtiösopimuksen muutoksen pätevyyden kannalta merkitystä. Yhtiösopimuksen muutoksen oikeusvaikutukset velkojia kohtaan ovat kuitenkin sidoksissa muutoksen rekisteröintiin. Avoimiesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan yhtiömiesten sopimuksella äänettömän yhtiömiehen panoksen alentamisesta ei ole vaikutusta suhteessa velkojaan, joka ryhtyessään oikeustoimeen yhtiön kanssa ei tiennyt panoksen alentamisesta, jos panoksen alentamista ei ollut merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa