Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen eroamisikä


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valtion virkamiehen yleinen eroamisikä tulee täyteen, kun virkamies täyttää 68 vuotta. Tämä eroamisikä koskee myös tuomareita. Joissakin viroissa eroamisikä on yleistä eroamisikää alempi. Syynä on viran laatu. Jos eroamisikä on alempi kuin 68 vuotta, säädetään siitä asetuksella.

Kun virkamies saavuttaa eroamisiän, häntä ei voida nimittää virkaan eikä virkasuhteeseen. Kunnan viranhaltijoiden yleinen eroamisikä on myös 68 vuotta, mutta viranhaltijan kanssa voidaan sopia virkasuhteen jatkamisesta määräaikaisena. Jos virkamies tai viranhaltija haluaa erota palveluksesta ennen eroamisikää saavutettuaan vanhuuseläkkeen ikärajan, hänen tulee irtisanoutua normaalisti.

Virkasuhde päättyy sen kuukauden päättyessä, jonka aikana virkamies on saavuttanut eroamisiän. Virkasuhde päättyy automaattisesti ilman erillistä irtisanomista taikka muuta toimenpidettä. Virkamiehelle on virkasuhteen päättymisestä eroamisiän johdosta annettava todistus, jonka antaa nimittävä viranomainen. Myös kunnan viranhaltija voi saada pyynnöstä työnantajalta vastaavanlaisen todistuksen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »