Minilex - Lakipuhelin

Velkojalle maksettavan jako-osuuden vähentäminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn aikana on tarkoitus toimia konkurssipesän kannalta edullisimmalla tavalla ja pyrkiä minimoimaan konkurssista aiheutuvat kustannukset.

Pesänhoitaja ja velkoja voivat sopia siitä, että velkojalle maksettava jako-osuus voidaan vähentää siitä, mitä velkojan olisi takaisinsaannin tai muun syyn johdosta palautettava konkurssipesään. Näin toimimalla vältytään siltä, että velkoja ensin palauttaa varoja konkurssipesään, ja pesänhoitaja sen jälkeen maksaa velkojalle osan varoista takaisin. Vastaavasti velkoja voi vähentää palautettavasta määrästä velkojalle kuuluvan jako-osuuden.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »