Minilex - Lakipuhelin

Rajoitukset velkojan oikeuteen saada suoritus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssioikeudessa vallitsee periaate, jonka mukaan lain tai hyvän tavan vastaiset oikeustoimet eivät oikeuta velkojaa vaatimaan suoritusta konkurssivarallisuudesta. Velkojalla ei ole myöskään oikeutta vaatia konkurssipesän varoista kohtuutonta palkkaa, palkkiota tai muuta etuutta, joka on ilmeisessä epäsuhteessa tehtyyn työhön.

Toinen poikkeus koskien velkojan oikeutta saada suoritus konkurssivarallisuudesta liittyy ulkomaisen verovelkojan asemaan. Vieraalle valtiolle maksettavaa veroa tai maksua ei voida huomioida konkurssissa, jos se on Suomen oikeusjärjestyksen eli voimassa olevan lainsäädännön vastainen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa