Minilex - Lakipuhelin

Tuomiokapitulin tehtävät kirkon hallinnossa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tuomiokapituli on evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnan hallintoelin. Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa kirkollista hallintoa ja toimintaa hiippakunnassa siten kuin kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä säädetään ja niiden nojalla määrätään. Tuomiokapituli edustaa kirkkoa hiippakunnan asioissa ja käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä tekee hiippakuntaa koskevat sopimukset ja muut oikeustoimet. Tuomiokapituli käsittelee lisäksi eräitä kurinpitoasioista, jotka koskevat pappeja ja muita kirkollisia viranhaltijoita. Tuomiokapitulin päätettäväksi kuuluu myös erinäisiä alistusasioita.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa