Minilex - Lakipuhelin

Kansan kirkoille kuuluu kirkollinen itsehallinto


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suomessa kirkollinen itsehallinto on evankelis-luterilaisella kirkolla ja ortodoksisella kirkolla. Nämä molemmat ovat julkisoikeudellisia itsehallintoyhdyskuntia. Niillä on myös oma hallintonsa viranomaistehtäviä hoidettaessa. Lisäksi evankelis-luterilaisella kirkolla ja ortodoksisella kirkolla on verotusoikeus.

Ortodoksinen kirkko ja evankelis-luterilainen kirkko ovat niin sanottuja kansankirkkoja. Ne luokitellaan kansankirkoiksi, koska niillä on muista uskontokunnista poikkeava erityisasema ja niiden hallinnosta säädetään omissa laeissaan. Suurin osa suomalaisista kuuluu näihin kirkkoihin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa