Minilex - Lakipuhelin

Rajoitettu omistusoikeustestamentti


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Rajoitettuun omistusoikeustestamenttiin sisältyy määräys niin sanotusta perättäisseuraannosta. Perättäisseuraanto esiintyy tavallisimmin puolisoiden tekemässä keskinäisessä testamentissa, jossa määrätään omaisuus ensin eloonjääneelle puolisolle ja molempien puolisoiden kuoltua toissijaiselle saajalle, kuten puolisoiden lapsille. Tällöin ensisaajalla eli leskellä on täysi omistusoikeus testamentilla saatuun omaisuuteen, mutta yksi merkittävä mahdollisuus on suljettu pois. Toissijaismääräys tarkoittaa nimittäin sitä, että ensisaaja ei voi määrätä tästä omaisuudesta omalla testamentilla. Näin on haluttu suojata toissijaissaajan oikeuksia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa