Minilex - Lakipuhelin

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Päätöstä ei saa panna täytäntöön, jos se ei ole lainvoimainen. Tämä koskee niitä päätöksiä, joihin voi hakea muutosta valittamalla. Yleensä siis vasta lainvoimaiset päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus merkitsee siis sitä, että on mahdollista toteuttaa päätöksen mukaiset oikeudet, edut tai velvollisuudet. Lainvoimainen päätös on sellainen, että siihen ei voi enää hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin, joista yleisin on valitus. Sen jälkeen, kun päätöksen valitusaika on päättynyt, se saa myös lainvoiman. Lainvoimaiseen päätökseen voi hakea muutosta vain ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa