Minilex - Lakipuhelin

Osuuden jakaminen ja yhdistäminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnan osuus on mahdollista jakaa useiksi osuuksiksi, ja useita osuuksia yhdistää yhdeksi osuudeksi siten, että osuuskunnan säännöissä määrättyä osuusmaksua muutetaan osuuksien jako- tai yhdistämissuhteen mukaisesti. Osuuksia jaettassa ja yhdistettäessä osuusmaksujen yhteenlaskettu määrä ja osuuspääoman määrä säilyvät ennallaan. Osuuksien lukumäärän muuttami-
nen tällä tavalla ei lisää jäsenen maksuvelvollisuutta eikä lähtökohtaisesti vähennä aiemmin annettuihin osuuksiin tai niistä suoritettuun osuusmaksuun perustuvaa jäsenen oikeutta osuuskunnassa. Osuuden jakamisen kautta voidaan esimerkiksi mahdollistaa jäsenelle osuuden arvon realisointi sen siirtokelpoisuutta hyödyntämällä.

Osuuden jakamisessa osuuskunnalle osuusmaksusta maksettu määrä jaetaan osuusmaksuille osuuksien jakosuhteen mukaan, ellei osuuskunnan säännöissä tai osuuden jakamista koskevassa osuuskunnan kokouksen päätöksessä toisin määrätä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa