Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan omien osuuksien rahoituskielto


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jakokelpoisen ylijäämän toteaminen muodostaa ensimmäisen perusedellytyksen varojenjaolle osuuskunnasta. Jakokelpoisen ylijäämän puitteissa osuuskunnan maksukyvyn huomioiminen rajoittaa lisäksi varojen jakamista osuuskunnan jäsenille ja näiden oikeudenomistajille. Osuuskunnan talouteen liittyvien perusedellytyksien lisäksi omien osuuksien rahoituskielto rajoittaa osuuskunnan varojenjakoa. Omien osuuksien rahoituskielto muodostaa yleisten edellytysten lisäksi sovellettavan tarkkarajaisemman varojenjakoa rajoittavan normin.

Osuuskuntalain mukaan osuuskunta ei saa antaa rahalainaa tai muita osuuskunnan varoja käytettäviksi sitä varten, että varojen saaja tai hänen laissa määriteltyyn lähipiiriinsä kuuluva maksaisi varoilla osuuskunnan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan toisen yhteisön osuudesta, lisäosuudesta tai sijoitusosuudesta maksettavaa määrää taikka osakkeiden merkintähintaa. Sama koskee muun samaan konserniin kuuluvan yhteisön osuuden tai yhtiöosuuden maksun rahoittamista.

Omien osuuksien rahoituskieltoa ei kuitenkaan sovelleta henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun rahalainaan, jonka osuuskunta saa antaa jakokelpoisen ylijäämänsä rajoissa. Mitä tässä pykälässä säädetään rahalainan antamisesta, koskee vastaavasti vakuuden antamista pykälässä tarkoitetun henkilön velvoitteesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »