Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön osakkaan rajoitettu vastuu


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Rajoitetulla vastuulla osakeyhtiössä tarkoitetaan osakkeenomistajien vastuun rajaamista yhtiöön sijoittamaansa pääomaan; toisin sanoen omistamiensa osakkeiden arvoon. Vastuun rajoittaminen onkin pitkälti osakeyhtiön suosion taustalla. Kun osakeyhtiötä vertaa esimerkiksi henkilöyhtiöihin, kuten avoimeen yhtiöön, huomaa selvästi eron. Avoimen yhtiön omistajaa voivat odottaa huomattavatkin henkilökohtaiset velat yhtiön mennessä konkurssiin, mutta osakeyhtiön kaatuessa, ainoastaan yhtiöön sijoitettu osakepääoma häviää velkojen maksuun. Tätä lähtökohtaista riskittömyyttä vähentää kuitenkin todellisuudessa toisinaan velkojien vaatimat lisävakuudet pienten osakeyhtiöiden luottojen kohdalla. Ei ole tavatonta, että aloittavan yhtiön omistajilta pyydetään takausta yhtiölle myönnettävälle velalle.

Osakeyhtiö on omistajistaan erillinen itsenäinen oikeushenkilö. Osakkeenomistaja ei siten ole vastuussa osakeyhtiön tekemistä sitoumuksista taikka velvoitteista. Tältä osin ajatus on sama kuin muissakin omistajistaan erillisissä yhtiöissä. Toisaalta osakkeenomistaja kantaa itse riskin sijoittamansa pääoman menettämisestä täysimääräisesti ja joutuu osakkaaksi ryhtyessään ottamaan huomioon mahdollisuuden menettää yhtiöön sijoittamansa varallisuus. Osakkeenomistajan asema muistuttaakin hieman kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä. Kuitenkin sillä erotuksella, että osakkeenomistaja yleensä on oikeutettu osallistumaan päätöksentekoon yhtiön asioista omistuksensa määrittämässä suhteessa.

Vaikka osakkeenomistajat eivät lain mukaan vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista, voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä siitä, että osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan erityisiä maksuja yhtiölle. Tämäntapaiset maksut ovat yleisiä sellaisissa ns. keskinäisissä osakeyhtiöissä, joiden toiminta muistuttaa osin osuuskunnan toimintaa. Eli jos yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille vaan esimerkiksi tukkukaupan harjoittaminen ja siten tuotteiden myyminen osakkeenomistajille edulliseen hintaan, ei välttämättä jaettavaa voittoakaan synny. Toinen esimerkki ovat erilaiset asuntojen tai vastaavien tilojen hallinnoimiseen keskittyvät osakeyhtiöt. Osakkeenomistajat tällöin maksavat jatkuvasti käyttämistään tiloista niin sanottua yhtiövastiketta, eivätkä nosta juurikaan osinkoa. Tällaisen yhtiön merkitys onkin mahdollistaa esimerkiksi asuminen omistajilleen edullisemmin, mutta ei kuitenkaan ilmaiseksi.

Lisämaksuvelvollisuuden asettaminen ja muuttaminen edellyttävät osakkeenomistajan suostumusta. Tämä johtuu siitä, että sijoittaessaan osakeyhtiöön osakkeenomistajan ei tarvitse varautua menettämään mitään muuta varallisuutta kuin korkeintaan siihen sijoittamansa summan. Kaikesta muusta maksusta on sovittava erikseen. Yleensä tämä ei kuitenkaan tuota ongelmia, sillä esimerkiksi asunto-osakeyhtiölle ja keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle ja sen omistajille käytäntö maksettavasta yhtiövastikkeesta on tavanomainen ja toimintaa olisi vaikea kuvitella ilman sitä.

Osakkeenomistaja voi kuitenkin joutua osakeyhtiölain mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen. Näin voi käydä ensinnäkin jos osakkeenomistaja myötävaikuttaa osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen ja siitä aiheutuu vahinkoa toiselle osakkeenomistajalle, yhtiölle tai muulle henkilölle. Tällöin jos vahinko on aiheutettu tahallisesti huolimattomuudella, joutuu osakkeenomistaja korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Lisämääräyksenä laissa on, että mikäli vahinko on aiheutettu lähipiirin suosimiseksi katsottavalla teolla, niin teon katsotaan tulleen aiheutetuksi huolimattomuudella, ellei tekijä osoita menetelleensä huolellisesti.

Vahingonkorvausvastuuseen joutuminen on kuitenkin harvinaista, sillä menetellessään lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ei tavalliselle osakkeenomistajalle voi aiheutua vastuuta. Osakkeisiin sijoitettujen varojen menettäminen on aina olemassa oleva riski. Mikäli osakkeenomistaja on yhtiössä mukana ennemmin sijoittajana kuin varsinaisena toimintaan osallistuvana omistajana, on hajauttaminen usein viisas keino minimoida riski. Lisätietoja saat osakkeenomistajan vastuusta osakeyhtiössä soittamalla lakipuhelimeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »