Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden luovutusjärjestys tuloverotuksessa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Luovutusjärjestys voi vaikuttaa merkittävästikin tuloverokohteluun, esimerkiksi luovutusvoittoa laskettaessa.

Ellei verovelvollinen muuta näytä, arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osuudet tiettyyn omaisuuteen katsotaan luovutetuiksi siinä järjestyksessä kuin ne on saatu. Sama koskee sijoitusrahaston rahasto-osuuksia sekä yhteissijoitusyrityksen osuuksia. Toisin sanoen verovelvollisen katsotaan aina luopuneen niistä omaisuuksista, jotka hän on omistanut kauiten. Tätä kutsutaan first in, first out-periaatteeksi.

Omaisuuden luovutusjärjestystä ratkaistaessa katsotaan, että omaisuus on saatu samana ajankohtana, kuin mistä sen omistusaika luovutusvoiton verotuksessa lasketaan.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa