Minilex - Lakipuhelin

Hankintameno-olettama on hankinnan laskennallinen arvo


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tietyissä tilanteissa voidaan käyttää hankintameno-olettamaa todellisen hankintamenon sijaan.

Hankintameno-olettamalla tarkoitetaan laskennallista hankinta-arvoa. Verovelvollisella on vapaus valita käytettäväksi se arvo, joka on hänelle itselleen edullisempi.

Hankintameno-olettama on lähtökohtaisesti suuruudeltaan 20 prosenttia luovutushinnasta. Jos omaisuus on omistettu 10 vuotta tai kauemmin, hankintameno-olettaman suuruus on 40 prosenttia luovutushinnasta.

Tietyin edellytyksin on mahdollista käyttää luovutusvoittoa laskettaessa 80 prosentin hankintameno-olettamaa. Tämä soveltuu, kun omaisuus luovutetaan vastikkeellisesti laissa tarkemmin määrättyyn yhteiskunnan kannalta tarpeelliseen tarkoitukseen joko pakkolunastuksella taikka vapaaehtoisesti tilanteessa, jossa pakkolunastus olisi mahdollinen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa