Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelpoisuus ja oikeudellinen toimintakyky


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Oikeudellinen toimintakyky tarkoittaa henkilön kykyä tehdä toimia, joilla on oikeudellista merkitystä. Oikeudellisen toimintakyvyn ajatellaan jakautuvan oikeustoimikelpoisuuteen ja oikeudelliseen vastuunalaisuuteen. Artikkelissa kerrotaan tarkemmin, mitä nämä merkitsevät ja milloin henkilö voi tehdä mitäkin.

Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa, että henkilö voi sitovasti ja itsenäisesti tehdä erilaisia sopimuksia ja muita toimia: Oikeustoimikelpoinen voi esimerkiksi ajaa asiaansa viranomaisessa, käyttää puhevaltaa tuomioistuimessa ja tehdä testamentin. Oikeustoimikelpoisuus on välttämätön arkisen kanssakäymisen kannalta: Se merkitsee eräänlaista täysivaltaisuutta.

Oikeustoimikelpoisuus luo henkilölle oikeuksia ja velvollisuuksia: Siksi se on täysimääräisesti vain niillä, jotka ovat kasvaneet aikuisiksi. Täysi oikeustoimikelpoisuus on lähtökohtaisesti jokaisella 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä. Sitä voidaan rajoittaa vain, jos henkilö ei itse kykene hoitamaan asioitaan: Rajoituksesta päättää yleensä tuomioistuin, toisinaan kuitenkin maistraatti.

Myös henkilöt, jotka eivät ole täysin oikeustoimikelpoisia, voivat tehdä joitakin oikeustoimia. Esimerkiksi vajaavaltaiset lapset saavat itsenäisesti tehdä sellaisia ostoksia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja taloudellisesti vähäisiä. Lisäksi vajaavaltainenkin henkilö saa lähtökohtaisesti päättää itse työansioidensa käytöstä.

Monissa eri laeissa säädetään, mitä vajaavaltainen voi tietyissä prosesseissa tehdä. Lähtökohtaisesti vajaavaltainen ei ole esimerkiksi oikeudenkäyntikelpoinen: Hänen puhevaltaansa oikeudenkäynnissä käyttää edunvalvoja, tai tämän valtuuttama lakimies. Kuitenkin vajaavaltainen saa käyttää puhevaltaa esimerkiksi, jos hän saa tehdä oikeustoimen, jota riita koskee. Lisäksi 15 vuotta täyttänyt käyttää itse puhevaltaa henkilöään koskevassa oikeudenkäynnissä. Laki on melko samanlainen myös hallintoasiassa ja hallinto-oikeudenkäynnissä.

Oikeudellinen vastuunalaisuus taas tarkoittaa sitä, että henkilö on vastuussa tekojensa oikeudellisista seuraamuksista. Henkilön rikosoikeudellinen vastuu alkaa, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Sitä nuorempaa voidaan ojentaa vain lastensuojelutoimilla. Sen sijaan vahingonkorvausvastuulle ei ole säädetty alaikärajaa: Lain mukaan alle 18-vuotias korvaa määrän, joka katsotaan kohtuulliseksi hänen ikäänsä, kehitystasoonsa jne. nähden. Käytännössä alakouluikäisiäkin on tuomittu maksamaan vahingonkorvausta.

Oikeudellinen toimintakyky on täysimääräinen 18 vuotta täyttäneellä, ellei sitä ole erikseen rajoitettu. Hän voi tehdä oikeustoimia, edustaa itseään eri prosesseissa; hänellä on myös rikos- ja vahingonkorvausvastuu. Myös vajaavaltaiset ovat käytännössä kelpoisia tekemään monia toimia, ei kuitenkaan erityisen merkittäviä.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa