Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvontaoikeus oikeudenalana


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tässä artikkelissa esitellään yleisesti, mitä edunvalvontaoikeus merkitsee. Tarkempaa tietoa alan erityiskysymyksistä on muissa artikkeleissa. Edunvalvonta tarkoittaa yksilön oikeuksien ja etujen valvontaa tilanteissa, joissa hän ei itse pysty etuaan valvomaan. Kyse voi olla esimerkiksi sairaasta, vanhuudenheikosta tai poissa olevasta henkilöstä. (Kannattaa huomata, että kyse on aivan eri asiasta kuin työmarkkinajärjestöjen harjoittamasta edunvalvonnasta.)

Edunvalvontaa kutsuttiin ennen vanhaan holhoukseksi – ja toisinaan kutsutaan nykyäänkin. Tätä nimitystä ei kuitenkaan suositella, koska se antaa yksilöä alistavan kuvan. Myöskään ei enää puhuta holhoojasta ja holhokista, vaan edunvalvojasta ja päämiehestä. Uudet termit kuvaavat paremmin toiminnan tarkoitusta: Se tapahtuu päämiehen eduksi.

Edunvalvontaoikeutta voidaan luonnehtia vähän tarkemminkin. Se tarkoittaa sitä oikeussääntöjen joukkoa, joka koskee ihmisen oikeudellista toimintakykyä, sen tukemista ja rajoittamista. Milloin henkilö on oikeustoimikelpoinen? Milloin ja miten tätä kelpoisuutta rajoitetaan?  Kuka hoitaa edunvalvonnassa olevan omaisuutta? Entä kuka päättää hänen huollostaan? Kuka käyttää päämiehen puhevaltaa viranomaisprosesseissa?

Kaikki edellä mainitut kysymykset kuuluvat edunvalvontaoikeuden alaan. Niistä saa lisätietoa lakikirjaston muista artikkeleista tai alaan perehtyneeltä lakimieheltä.

Edunvalvontaoikeuden tärkeimmistä oikeussäännöistä on säädetty laissa, lähinnä laissa holhoustoimesta. Tämä on luonnollista, koska oikeusvaltiossa tulee säätää lailla yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Mutta on myös joitakin olennaisia oikeussääntöjä, joita ei ole kirjoitettu lakiin. Oikeuskäytännön mukaan tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa kuka hyvänsä voi käyttää toisen puhevaltaa tämän eduksi, vaikka ei ole edunvalvoja: Tätä sanotaan asiainhuolloksi (negotiorum gestio).

Edunvalvontaoikeutta voi myös luonnehtia oikeudenalaksi, joka tarkastelee ihmisen itsemääräämisoikeutta ja sen rajoittamista. Yksilön perusoikeuksiin kuuluu omista asioista päättäminen. Mutta jos hänen ymmärryksensä heikkenee, hänen oma etunsa vaatii, että toiset auttavat häntä päätöksenteossa ja edustavat häntä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa