Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintotuomioistuimet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Kansalaiset ja yritykset voivat esimerkiksi hakea viranomaisen tekemään päätökseen muutosta hallintotuomioistuimelta. Hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus. Oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia jos ei muuta määrätä. Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimissa on suurimmalta osin kirjallista. Julkisuus toteutuu siten oikeutena saada tieto päätöksestä. 

Oikeudenkäyntiasiakirjat, suullinen käsittely ja oikeudenkäynnin ratkaisu ovat julkisia, mutta niiden kaikkien julkisuutta voidaan laista ilmenevin perustein rajoittaa. Päätöksen lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat kuitenkin aina julkisia. 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa