Minilex - Lakipuhelin

Mitä pidetään maatilataloutena ja sen tulona?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Maatilatalouden tulolla tarkoitetaan verovelvollisen maataloudesta saamaa tuloa. 

Maataloustulolähde on tulolähde, jossa tulon perustana on verovelvollisen maatila: ilman maatilaa ei ole mahdollista saada maatalouden tuloa.

Verolainsäädännössä maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta. Lisäksi sillä voidaan tarkoittaa sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei kuitenkaan voida katsoa verotuksellisesti eri toiminnaksi. Maatilalla verotuksessa tarkoitetaan itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta.

Maatilatalouden tuloa verotetaan osin ansiotulona, osin pääomatulona. Lisäksi maatilatalouden tuloverotuksesta on säädetty oma lakinsa. 

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa