Minilex - Lakipuhelin

Mitä pidetään maatilataloutena ja sen tulona?


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Maatilatalouden tulolla tarkoitetaan verovelvollisen maataloudesta saamaa tuloa. Veronalaista maatalouden tuloa ovat kaikki ne tulot, jotka on siis saatu maataloudesta joko rahana tai rahanarvoisena etuutena. Myös maatalouden tuet ovat veronalaisia. 

Maataloustulolähde on tulolähde, jossa tulon perustana on verovelvollisen maatila: ilman maatilaa ei ole mahdollista saada maatalouden tuloa.

Verolainsäädännössä maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta. Lisäksi sillä voidaan tarkoittaa sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei kuitenkaan voida katsoa verotuksellisesti eri toiminnaksi. Maatilalla verotuksessa tarkoitetaan itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta.

Maatilatalouden tuloa verotetaan osin ansiotulona, osin pääomatulona. Lisäksi maatilatalouden tuloverotuksesta on säädetty oma lakinsa. 

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »