Minilex - Lakipuhelin

Mikä on liikesopimus?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Liikesopimuksessa osapuolina ovat elinkeinonharjoittajat, jotka lähtökohtaisesti ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Tasavertaisuusasemasta johtuukin, että suuret riskit ovat hyväksyttyjä ja sopimusrikkomusten oikeusseuraamukset ovat ankaria. Myöskään sovittelu tai muu velvoitteiden lievennys ei tule kysymykseen. Vastapainona tälle ovat elinkeinonharjoittajan oikeus määrätä toiminnastaan vapaasti ja toisaalta mahdollisuus menestyä riskejä ottamalla.

On kuitenkin mahdollista, että sopimuspuolet ovat tosiasiassa eriarvoisessa asemassa keskenään. Vastakkain ovat esimerkiksi alalla uusi yksityisyrittäjä ja globaali suuryritys. Tällöin pienyrittäjää ei lähtökohtaisesti suojata lainsäädännössä, mutta tuomioistuin voi tulkintakysymyksissä antaa merkitystä osapuolten eriarvoisuudelle.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa