Minilex - Lakipuhelin

Agreed documents -vakiosopimukset


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Agreed documents on ilmaisu sopimusosapuolten yhdessä laatimille vakiosopimusehdoille. Tämänkaltainen sopiminen on käytännön tarpeen synnyttämää: liike-elämässä sopimusoikeudellinen lainsäädäntö on verraten kehittymätöntä, joten elinkeinonharjoittajat ovat katsoneet tarpeelliseksi sopia yksityiskohdista tarkemmin.

Agreed documents -vakiosopimukset lisäävät ennalta-arvattavuutta määrittäen osapuolten oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisesti vastuukysymyksiä.

Epäselvyyssäännön (epäselvää tai tulkinnanvaraista sopimusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi) mukainen tulkinta ei luonnollisesti sovellu agreed documents –tyyppisten vakioehtojen tulkintaan, sillä sopimusehdot on laadittu yhdessä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa