Minilex - Lakipuhelin

Mikä on julkinen saatava?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Julkiset saatavat on määritelty laissa. Julkinen saatava tarkoittaa veroa ja julkista maksua sekä niille säädettyä viivästyskorkoa ja korotusta. Muut julkisoikeudelliset maksut tai niihin rinnastettavat saatavat, jotka ovat suoraan ulosottokelpoisia, ovat myös julkisia saatavia. Muulla veroon rinnastettavalla julkisella saatavalla tarkoitetaan lähinnä erilaisia omistukseen perustuvia julkisoikeudellisia saatavia, kuten erilaisia tie-, vesi- ja ympäristölainsäädäntöön perustuvia maksuvelvoitteita. Sen sijaan niillä ei tarkoiteta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa