Minilex - Lakipuhelin

Lisämaksun periminen ja palauttaminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jäsenen lisämaksuvelvollisuus osuuskunnan selvitystilassa tai konkurssissa ilmenee erikseen laaditusta osittelulaskelmasta. Kun osittelulaskelma on esitetty, on selvitysmiesten tai konkurssihallinnon vaadittava jäseniä suorittamaan heidän maksettavakseen tuleva lisämaksuvelvollisuuden määrä. Maksu tulee suorittaa 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on toimitettu jäsenille. Selvitysmiesten tai konkurssihallinnon pyynnöstä ulosottomies perii suorittamatta jätetyt maksut osittelulaskelman perusteella. Tällainen periminen voidaan toimittaa, vaikka osittelua on moitittu, mutta peritty maksu saadaan tällöin nostaa ainoastaan turvaavaa vakuutta (pantti, takaus) vastaan.

Mikäli ulosottomiehen antaman todistuksen mukaan jäseneltä ei heti saada perityksi osittelussa hänen maksettavakseen pantua määrää, on selvitysmiesten tai konkurssihallinnon ositeltava puuttuva määrä muiden jäsenten kesken lisämaksuvelvollisuuden rajoissa ja perittävä se heiltä laissa säädetyllä tavalla.

Mikäli osuuskunnan kokous on laissa tarkoitetulla tavalla päättänyt lisämaksujen perimisestä ja jäsen on suorittanut osuuskunnalle lisämaksuja enemmän kuin hänen osalleen osittelulaskelman mukaan olisi tullut suorittaa, on osuuskunnan palautettava jäsenen liikaa suorittama määrä niistä varoista, jotka osittelulaskelman mukaan saadaan muilta jäseniltä perityiksi. Mikäli osuuskunta on joutunut konkurssiin ennen kuin jäsenen liikaa suorittama määrä on palautettu, on kyseinen määrä otettava huomioon konkurssissa tehtävässä osittelulaskelmassa ja palautettava tämän osittelulaskelman perusteella perityistä varoista. Tämä edellyttää, että jäsenen liikaa suorittama määrä voidaan palauttaa hänelle velkojien oikeutta loukkaamatta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »