Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron määrä vaihtelee lahjoituksen kohteen ja saajan mukaan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lahjaveron suorittaa lahjan saaja. Lahjaveron perusteeksi katsotaan se käypä arvo, mikä lahjan kohteena olevalla omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa.

Lahjansaajat jaetaan kahteen veroluokkaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset, lahjanantajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa olevat perilliset sekä lahjanantajan kihlakumppani, jos hän saa perintökaaressa tarkoitettua avustusta. Toiseen veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan muut sukulaiset sekä vieraat.

Lahjaverosta on vapaata lahjaosuus, joka on suuruudeltaan alle 4 000 euroa. Tietyt vakuutuskorvaukset ovat lahjaverosta vapaita 8 500 euroon saakka.

Lahjaveron suuruus on ensimmäisessä lahjaveroluokassa 7 prosenttia välillä 4 000 – 17 000 euroa, 10 prosenttia välillä 17 000 – 50 000 euroa ja 13 prosenttia osalta, jolla verotettava lahjaosuus ylittää 50 000 euroa. Toisessa lahjaveroluokassa lahjaveron suuruus on 20 prosenttia välillä 4 000 – 17 000 euroa, 26 prosenttia välillä 17 000 – 50 000 euroa ja 32 prosenttia osalta, jolla verotettava lahjaosuus ylittää 50 000 euroa.

Molemmissa lahjaveroluokissa on lisäksi määritelty veron vakioerät aina osuuden alarajan kohdalle. Edellä mainittuja veroprosentteja käytetään näiden alarajojen ylimenevästä osuudesta.

Jos omaisuus tulee lahjana yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle jotka ovat erilaisessa sukulaisuussuhteessa lahjanantajaan, määrätään vero sen henkilön sukulaisuuden mukaan, joka on kaukaisinta sukua. Aviopuolisoille tulleesta omaisuudesta lasketaan vero kuitenkin läheisempää sukua olevan henkilön mukaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa