Minilex - Lakipuhelin

Lahjaverotus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lahjaverotuksessa lahjaveron suuruus määräytyy lahjoituksen arvon ja osapuolten sukulaisuussuhteen perusteella, mutta myös omaisuuden laatu sekä aiemmin saadut lahjat vaikuttavat veron määrään. Lahjavero tulee maksettavaksi yli 4000 euron arvoisista lahjoista ja se tulee maksaa myös, jos lahjojen arvo samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa on yhteenlaskettuna ylittänyt 4000 euroa. Näiden useiden samalta henkilöltä saatujen lahjojen arvo lasketaan yhteen vaikka ne edustaisivat eri varallisuuslajeja. Lahjan arvo määritellään lahjaverotuksessa sen lahjoitushetken mukaisen käyvän arvon perusteella.

Lahjavero koskee käytännössä kaikkia erilaisia varallisuuslajeja, esimerkiksi kiinteistöjä, autoja, veneitä, osakkeita, rahaa, kuolinpesäosuuksia, hallintaoikeudesta luopumisia, ulkomaan matkoja ja eläimiä. Lahjan saajan on itse tehtävä saamastaan lahjasta veroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Lahjavero lankeaa lahjansaajan maksettavaksi jos lahjansaaja tai lahjanantaja asui lahjoitushetkellä Suomessa tai jos lahjoituksen kohteena on Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta tai sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jonka varoista vähintään 50% muodostuu Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta.

Lahjaverotuksessa on kaksi veroluokkaa, joista ensimmäisen mukaan verotetaan lahjanantajan aviopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, avopuolisoa jolla on – tai on ollut – yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai jonka kanssa hän on aiemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillistä – eli lasta, lapsenlasta, vanhempaa, isovanhempaa ja niin edelleen – sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan ylenevässä tai takenevassa polvessa olevaa perillistä. Myös ottolapset ja –vanhemmat ovat nykyisin samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat kaikki muut paitsi ensimmäisessä veroluokassa määritellyt henkilöt.

Jos lahja annetaan yhteisesti useammalle henkilölle, jotka eivät kaikki kuulu ensimmäiseen veroluokkaan, vero määräytyy toisen veroluokan mukaan. Poikkeus tähän on tilanne, jossa yhteislahjan saajat ovat aviopuolisoita tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolia, mutta lahjanantajaan nähden he kuuluvat eri veroluokkiin. Tällöin lahjavero määräytyy alemman veroluokan mukaisesti.

Lahjavero lasketaan aina yli 4000 euron arvoisen lahjan koko arvosta, verotonta osaa ei siis vähennetä lahjan arvosta. Lahjan arvo pyöristetään aina alaspäin sadan euron tarkkuudella.

Lahjaveron määrä vuoden 2015 alun jälkeen annetuissa lahjoissa on ensimmäisessä veroluokassa lahjan arvon ollessa 4 000 – 17 000 euroa 100 euroa + 8% alarajan ylittävältä osalta, arvon ollessa 17 000 – 50 000 euroa 1140 euroa + 11% ylimenevältä osalta, arvon ollessa 50 000 – 200 000 euroa 4770 euroa + 14% ylimenevältä osalta, arvon ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa 25 770 euroa + 17% ja arvon ollessa yli 1 000 000 euroa 161 770 + 20% ylimenevästä osasta.

Toisen veroluokan mukaisesti lahjavero taas on 4000 – 17 000 arvoisessa lahjasta 100 euroa + 21%, 17 000 – 50 000 euron lahjassa 2830 euroa + 27%, 50 000 – 1 000 000 euron arvoisessa lahjassa 11 740 euroa + 33% ja yli 1 000 000 arvoisessa lahjasta 325 240 euroa + 36% ylimenevästä osasta.

Lisätietoa lahjaverotuksesta voi kysellä esimerkiksi lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa