Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero maksamatta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lahjaveroa tulee maksaa aina vähintään 4000 euron arvoisesta lahjasta ja myös silloin, kun lahjojen arvo samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa on yhteenlaskettuna vähintään 4000 euroa. Lahjansaajan on huolehdittava siitä, että hän tekee saamastaan lahjasta lahjaveroilmoituksen kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Maksamattomasta lahjaverosta on verovelvolliselle tiettyjä seurauksia.

Kun verovelvollinen on tehnyt lahjaveroilmoituksen hän saa lahjaan liittyvän verotuspäätöksen, jonka tiedoista selviää maksettavaksi lankeavan veron määrä sekä sen eräpäivä. Alle 500 euron lahjavero maksetaan yhdessä erässä ja sitä suurempi vero korkeintaan viidessä erässä.

Lahjaveron eräpäivän ollessa lauantai tai pyhäpäivä voi veron maksaa vasta seuraavana arkipäivänä, mutta muussa tilanteessa myöhässä maksetulle lahjaverolle aletaan peritään viivekorkoa. Viivekorko lasketaan heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen aina veron maksupäivään saakka. Esimerkiksi vuosina 2015 ja 2016 viivekorko on ollut 7,5%.

Maksamattoman lahjaveron ensimmäisestä erästä lähetetään verovelvolliselle kolme maksuhuomautusta ja ellei veroa suoriteta kolmannen muistutuksen eräpäivään mennessä se siirretään perittäväksi ulosottoon. Jos taas ensimmäinen erä on maksettu myöhässä, eikä toisenkaan erän maksusuoritus saavu ajallaan lähetetään toisesta erästä vain yksi maksumuistutus. Ulosottoon päätyneestä verosta peritään myös ulosottomaksu.

Ellei verovelvollinen tee lahjaveroilmoitusta lainkaan, tekee sen myöhässä tai oleellisesti vaillinaisena voi seurauksena olla veronkorotus, joka on enintään 20%. Jos verovelvolliselle lähetetään asiasta huomautus, eikä hän siitä huolimatta hoida velvollisuuksiaan voidaan veroa korottaa vielä 20% lisää. Jos vaillinaiset tai väärät tiedot koskevat vain osaa lahjasta, veroa korotetaan vain tämän osan osalta. Kun veroilmoitus on tehty oleellisesti virheellisenä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta voidaan veroa korottaa korkeintaan kaksinkertaiseksi.

Lisätietoa lahjaveron maksamatta jättämisen seurauksista voi tiedustella esimerkiksi lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa