Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron ensimmäinen veroluokka


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lahjaverotuksessa lahjaveron määrä määräytyy lahjan arvon sekä lahjansaajan ja –antajan välisen sukulaisuussuhteen perusteella. Lahjaverotuksessa on käytössä kaksi veroluokkaa, joista ensimmäinen veroluokka on hieman kevyemmin verotettu. Lahjaverotuksen ensimmäisen veroluokan mukaisesti verotetaan lahjanantajan aviopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, avopuolisoa jolla on – tai on ollut – yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai jonka kanssa hän on aiemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillistä – eli lasta, lapsenlasta, vanhempaa, isovanhempaa ja niin edelleen – sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan ylenevässä tai takenevassa polvessa olevaa perillistä. Myös ottolapset ja –vanhemmat ovat samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

Lahjavero tulee maksettavaksi vähintään 4000 euron arvoisista lahjoista ja se tulee maksaa myös, jos lahjojen arvo samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa on yhteenlaskettuna vähintään 4000 euroa. Näiden useiden samalta henkilöltä saatujen lahjojen arvo lasketaan yhteen vaikka ne edustaisivat eri varallisuuslajeja. Lahjan arvo määritellään lahjaverotuksessa sen lahjoitushetken mukaisen käyvän arvon perusteella ja lahjavero lasketaan aina yli 4000 euron arvoisen lahjan koko arvosta, verotonta osaa ei siis vähennetä lahjan arvosta. Lahjan arvo pyöristetään aina alaspäin sadan euron tarkkuudella.

Lahjaveron määrä vuoden 2015 alun jälkeen annetuissa lahjoissa on ensimmäisessä veroluokassa lahjan arvon ollessa 4 000 – 17 000 euroa 100 euroa + 8% alarajan ylittävältä osalta, arvon ollessa 17 000 – 50 000 euroa 1140 euroa + 11% ylimenevältä osalta, arvon ollessa 50 000 – 200 000 euroa 4770 euroa + 14% ylimenevältä osalta, arvon ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa 25 770 euroa + 17% ja arvon ollessa yli 1 000 000 euroa 161 770 + 20% ylimenevästä osasta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa