Minilex - Lakipuhelin

Kuka edustaa avointa yhtiötä?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Oikeus edustaa avointa yhtiötä ja kirjoittaa yhtiön nimi on lähtökohtaisesti jokaisella yhtiön yhtiömiehellä. Edustamisen tulee pysyä edustajan toimivallan sekä yhtiön toimialan rajoissa. Mikäli edustamisessa poiketaan yhtiön toimialasta, tulee tälle poikkeamiselle olla kaikkien yhtiömiesten suostumus.

Oikeutta edustaa yhtiötä voidaan rajoittaa yhtiösopimuksessa, esimerkiksi sopimalla ettei tietyillä yhtiömiehillä ole oikeutta edustaa yhtiötä, taikka että yhtiötä saa edustaa vain kaksi tai useampi yhtiömies yhdessä.

Jokaisella yhtiömiehellä on rajoittamaton passiivinen edustamisoikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta ottaa vastaan yhtiölle osoitettu haaste taikka muu tiedonanto siten, että tämän katsotaan saapuneen yhtiön haltuun.

Mikäli yhtiömies eroaa yhtiöstä, oikeus edustaa yhtiötä päättyy. Ero on merkittävä kaupparekisteriin, jotta ulkopuolinen toimija tietää, ettei yhtiömiehellä ole enää oikeutta edustaa yhtiötä.

Mikäli avoimelle yhtiölle on nimitetty toimitusjohtaja, on toimitusjohtajalla oikeus edustaa yhtiötä sellaisissa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Mikäli toimitusjohtajana toimii yhtiön yhtiömies, on hänellä oikeus edustaa yhtiötä kaikissa asioissa, ellei toisin ole määrätty.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa