Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purkuvaatimus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kauppa tarkoittaa sopimusta, jossa myyjä luovuttaa tavaran omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kaupan purkaminen taas tarkoittaa sitä, että myyjän velvollisuus luovuttaa tavara sekä ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta ja myötävaikuttaa kauppaan lakkaavat. Kaupan purkuvaatimus tulee kyseeseen vain tapauksissa, joissa tavarassa oleva virhe ei ole vähäinen.

Kun sopimus on täytetty, on kummallakin osapuolella oikeus vaatia, että vastapuoli palauttaa sen, mitä hän on vastaanottanut. Sopijapuoli saa tällöin pidättäytyä täyttämästä omaa palautusvelvollisuuttaan, kunnes vastapuoli täyttää oman vastaavan velvollisuutensa sekä maksaa vahingonkorvauksen ja koron, jonka tämä on velvollinen maksamaan.

Jos kaupan purkuvaatimus tehdään, on ostajan luovutettava myyjälle tavarasta saamansa tuotto ja maksettava kohtuullinen korvaus, mikäli ostajalla on ollut tavarasta muuta hyötyä. Myyjän taas on maksettava purkutilanteessa kauppahinta takaisin ja maksettava sille korkolain mukaisesti korkoa siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Mikäli sinua jäi mietityttämään kaupan purkuvaatimukseen liittyvät asiat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa