Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälinen kauppa: Yhteisömyynti


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tavaran yhteisömyynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa.

Tavaran yhteisömyynnillä tarkoitetaan irtaimen esineen myyntiä silloin, kun myyjä tai ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle Suomesta toiseen jäsenvaltioon.

Esine voidaan ennen kuljetusta toiseen jäsenvaltioon toimittaa elinkeinonharjoittajalle työsuorituksen tekemistä varten. Tavaran myynti katsotaan yhteisömyynniksi vain, mikäli ostajana on muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa toimiva elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja.

Näihinkin sääntöihin voi olla verolainsäädännössä säädettyjä poikkeuksia. Apua verotusasioihin voi pyytää niin yksittäistapauksissa kuin yleisestikin lakimieheltä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa