Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja yhtiömies


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Avoimessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi tai sitä useampia yhtiömiehiä, jotka harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Ainoastaan yksi yhtiömies ei voi siten perustaa avointa yhtiötä.

Yhtiösopimuksen osapuolina tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiösopimuksen osapuolet voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan tavallista yksittäistä ihmistä. Oikeushenkilöllä puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi osakeyhtiötä. Tapauksessa, jossa oikeushenkilö on yhtiösopimuksen osapuolena, yhtiösopimuksen tekemisen oikeushenkilön puolesta hoitaa oikeushenkilön toimivaltainen elin. On myös katsottu, että esimerkiksi valtio ja kunnat voisivat toimia yhtiömiehinä.

Yhtiömiehellä on oikeus yhtiön asioiden hoitamiseen. Heillä on edustamisoikeus eli he saavat edustaa yhtiötä sekä kirjoittaa yhtiön toiminimen sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiölle kuuluvista velvoitteista niiden täyteen määrään asti aivan kuten omasta velastaan.

Avoimessa yhtiössä tulee olla siis ainakin kaksi yhtiömiestä tai sitä useampia yhtiömiehiä, jotka voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Kyse on kahden tai useamman yhtiömiehen yhteisestä elinkeinotoiminnasta yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Tavoitteena on näin ollen yleensä voiton tuottaminen.

Avoimesta yhtiöstä ja yhtiömiehistä sekä niihin liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa