Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja nimenkirjoitusoikeus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Pääsääntöisesti avoimen yhtiön jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa myöskin avoimen yhtiön toiminimi asioissa, jotka kuuluvat nimenomaisesti yhtiön toimialaan. Avoin yhtiö ei siis toimi omillaan vaan nimenkirjoitusoikeuden omaavat voivat tehdä avointa yhtiötä koskevia sitovia sopimuksia. Yhtiösopimuksessa oikeutta sekä yhtiön edustamiseen että toiminimen kirjoittamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa. Nimenkirjoitusoikeus voidaan poistaa yhdeltä taikka useammalta yhtiömieheltä. Yhtiösopimuksessa voidaan myöskin vaihtoehtoisesti määrätä, että nimenkirjoitusoikeus on kahdella tai useammalla yhtiömiehellä vain yhdessä. Tärkeää on huomata, että rajoituksesta on tullut tehdä merkintä kaupparekisteriin. Kun rajoitus on merkitty kaupparekisteriin, on se myös kolmatta osapuolta, sopimuskumppania kohtaan tehokas. Yhtiömiesten on näin ollen tärkeä huomata rekisteröinnin tärkeys.

Avoimella yhtiöllä voi olla myös erikseen toimitusjohtaja, joka ei ole yhtiömies. Hänen edustamisoikeudet rajoittuvat lähinnä juoksevan hallinnon hoitamiseen. Yhtiötä voidaan myös edustaa valtuutuksella, esimerkiksi prokuralla. Lisäkysymyksien suhteen on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen ja tutustua Minilexin muihin artikkeleihin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa