Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön toimielimet ja hallinnon järjestäminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä annettu laki ei sisällä tarkempia säännöksiä avoimen yhtiön hallintorakenteesta. Tämän johdosta avoimessa yhtiössä ei tavallisesti ole esimerkiksi osakeyhtiötä vastaavia toimielimiä, kuten hallitusta tai yhtiökokousta. Avoimen yhtiön hallinnon järjestämisessa lähtökohdan muodostaa kuitenkin sopimusvapaus, jonka nojalla yhtiömiehet voivat järjestää hallinnon parhaaksi katsomallaan tavalla. Avoimen yhtiön hallinto voidaan siten yhtiömiesten välisella sopimuksella määrätä kuuluvaksi esimerkiksi hallitukselle. Hallinnon järjestämiseen sopimusvapauden piiriin kuuluvana asiana sovelletaan yleistä sopimusoikeudellista kohtuusperiaatetta.

Niukasti säädelty ja tahdonvaltainen avoimen yhtiön hallinnon järjestäminen perustuu lopulta siihen, että jokainen avoimen yhtiön yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista jolloin hallintorakenteesta päättämisenkin kohdalla vaaditaan yksimielisyyttä. Usein pienissä yhtiömiesten keskinäiseen luottamukseen perustuvassa avoimessa yhtiössä hallitus taikka yhtiökokous ei ole järjestelynä tarkoituksenmukainen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa