Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön edustaminen prokuralla


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Prokura tuottaa tietylle erikseen nimetyllä henkilölle toimivallan edustaa yhtiötä. Myös avoimella yhtiöllä on mahdollisuus halutessaan antaa prokura haluamalleen henkilölle. Prokuraa tarkoittavassa määräyksessä nimettyä henkilöä kutsutaan nimellä prokuristi.

Prokuristi nimetään valtakirjalla. Prokuristi saa oikeuden toimia yhtiön puolesta kaikessa, mikä kuuluu yhtiön toimialaan, sekä oikeuden kirjoittaa yhtiön nimi. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteätä omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin. Mikäli prokura on kirjallinen, saa prokuristi myös oikeuden edustaa yhtiötä tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona.

Prokura on mahdollista osoittaa usealle henkilölle yhdessä siten, että ainoastaan he yhdessä voivat käyttää prokuraa ja edustaa yhtiötä. Prokura on mahdollista muotoilla myös siten, että prokuristi saa kirjoittaa yhtiön nimen ainoastaan jonkun yhtiömiehen kanssa.

Prokuran antavat kaikki yhtiömiehet yhdessä. Jokaisella yhtiömiehellä on yksin oikeus peruuttaa prokura.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa