Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön asioiden hoitaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei toisin ole sovittu. Mikäli tehtävä tai toimi on yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumaton, ei tähän toimeen kuitenkaan saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta.

Yhtiön asioiksi katsotaan lähtökohtaisesti kaikkien niiden asioiden hoitaminen, jotka ovat yhtiön harjoittaman elinkeinon mukaisia ja tarpeellisia liiketoiminnan harjoittamiseksi ja edistämiseksi.

Oikeus hoitaa yhtiön asioita on henkilökohtainen, eikä tätä oikeutta ole mahdollista siirtää eteenpäin toiselle. Tämä rajoitus koskee ainoastaan yhtiömiehen liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Esimerkiksi yhtiön omaisuuden hoitoon liittyviä käytännön tehtäviä voi yhtiömiehen puolesta suorittaa yhtiön työntekijä tai muu henkilö toimeksiannon perusteella.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa