Minilex - Lakipuhelin

Yleisvaaran tuottamus - KKO:2003:83

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yleisvaaran tuottamus

Tapauksessa KKO:2003:83 A oli pudottanut asunnossaan savukkeen sohvalle, minkä seurauksena se oli palanut ja aiheuttanut runsaasti savua. A:ta syytettiin yleisvaaran tuottamuksesta aiheuttaessaan tulipalon asunnossa, jonka rappukäytävässä oli myös kolme muuta huoneistoa, joista yhdessä oli paloaikaan asukas.

Käräjäoikeus arvioi, oliko kyseinen palo sellainen, että sitä voitiin pitää rikoslain tarkoittamana tulipalona. Tapauksessa ei ollut syntynyt liekkejä ja palosta oli kärsinyt ainoastaan A:n asunnossa olevat muutamat esineet, kuten sohva ja matto. Rikoslain tarkoittaman tulipalon on oltava sellainen, että siitä aiheutuu yleistä hengen tai terveyden vaaraa tai huomattavaa taloudellisen vahingon vaaraa. Käräjäoikeus katsoi, ettei A:n sytyttämä palo ollut rikoslain tarkoittama vaaraa aiheuttava tulipalo. Käräjäoikeus kuitenkin tuomitsi A:n varomattomasta tulen käsittelystä sakkorangaistukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkein oikeus katsoi, että A:n menettely oli aiheuttanut vaaraa ainoastaan A:n omaan henkeen ja terveyteen, eikä siitä aiheutunut myöskään yleistä erittäin huomattavaa taloudellisen vahingon vaaraa. Näin ollen korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

Rakennus oli rakennettu niin, että tuli ei voinut levitä muihin huoneistoihin. Siten todellista vaaraa muille ei aiheutunut. Siksi huoneistopaloa neljän huoneiston rakennuksessa arvioitiin kuten pienen yksittäisen huoneiston paloa, ei kuten suuren rakennuksen. Yleistä vaaraa arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, oliko joku tosiasiassa vaarassa menettelyn johdosta. Asiaa tarkastellaan sen sijaan abstraktilta tasolta ja arvioidaan, olisiko joku voinut olla vaarassa, jos joku olisi esimerkiksi sattunut olemaan paikan päällä. Tulipaloa koskevassa arvioinnissa ei siten ole merkitystä, onko palavassa rakennuksessa ihmisiä vai ei. Tulipalo on yleisesti ajatellen vaarallinen. 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa