Minilex - Lakipuhelin

Välimiesmenettelyä koskevan välityslausekkeen kohtuuttomuus – KKO:2003:60

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeustoimi
    Oikeustoimen kohtuullistaminen
    Välimiesmenettely

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko kyseisessä tilanteessa välimiesmenettelyä koskeva välityslauseke jätettävä huomioon ottamatta kohtuuttomana elinkeinonharjoittajien välisessä sopimuksessa. Tapaus koski X Oy:n ja henkilö A:n välistä sijoituspalvelusopimusta sekä X Oy:n ja A:n elinkeinonharjoittajana tekemää sijoitussopimusta, johon välityslauseke sisältyi. Välityslausekkeella tarkoitetaan sopimusehtoa, jolla osapuolet voivat sitoutua käsittelemään keskinäisessä suhteessa sopimusta koskevat riidat tuomioistuimelle vaihtoehtoisessa välimiesmenettelyssä. Välityslausekkeiden käyttö on yleinen käytäntö elinkeinonharjoittajien välillä muun muassa sijoitusalalla. Tilanne tapauksessa syntyi siten, että X Oy oli nostanut kanteen käräjäoikeudessa A:ta vastaan sijoituspalvelusopimukseen liittyen. A puolestaan nosti vastakanteen X Oy:tä vastaan välityslausekkeen sisältävään sijoitussopimukseen liittyen ja vaati tämän käsittelyä samassa oikeudenkäynnissä.

Käräjäoikeus ratkaisi sijoituspalvelusopimukseen liittyvän kanteen X Oy:n hyväksi, koska A oli myöntänyt sen vaatimukset ja perusteet, ja asia oli siten riidaton. A:n vastakanteen käräjäoikeus jätti tutkimatta välityslausekkeen perusteella. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta, eikä pitänyt välityslauseketta kohtuuttomana sopimusehtona.

Korkein oikeus puolestaan katsoi välityslausekkeen olevan kyseissä tapauksessa kohtuuton ja tämän vuoksi se piti jättää tapauksessa huomioon ottamatta. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomiot kumottiin ja asia palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Korkein oikeus totesi perusteluissaan välimiesmenettelyn olevan kallis menettely asianosaisille ja menettely voidaan jopa keskeyttää tai lopettaa, jos osapuolilla ei ole siihen maksukykyä. Tapauksessa A:n oli selvitetty olevan varaton, joten hänellä ei juuri nähty mahdollisuutta saada asiaansa tutkittavaksi välimiesmenettelyyn. Lisäksi A:lle oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti ja määrätty avustaja sen hetkiseen oikeudenkäyntiin. Tällaista etua A:n ei olisi mahdollista saada välimiesmenettelyyn.

Korkein oikeus katsoi, että A:n taloudellinen tilanne johti tapauksessa siihen, että välityslausekkeen soveltaminen olisi kohtuutonta ja se tuli tämän vuoksi jättää huomioon ottamatta. Yleisesti arvioiden ratkaisusta voidaan myös huomata, että korkein oikeus piti A:n oikeusturvaa erityisen tärkeänä. A:lla tuli olla mahdollisuus saada asiansa tutkituksi riippumattomassa lainkäyttöelimessä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa