Minilex - Lakipuhelin

Testamentin moite - KKO:1996:102

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Testamentti
    Testamentin tekeminen
    Testamentin moite

Tapauksessa A oli kuollut 23.6.1992 ja hän oli tehnyt testamentin. Testamentissaan hän oli määrännyt kaiken omaisuutensa meneväksi hänen avopuolisolleen B:lle. Tapauksessa oikeudellisena kysymyksenä oli se, että testamentista puuttui todistajien todistus siitä, että testamentin teossa oli noudatettu perintökaaren määräyksiä. Testamentista ei myöskään ilmennyt, että todistajat olisivat olleet yhtäaikaa läsnä todistaessaan testamenttia. Näin ollen kyseessä oli testamentin moite testamentin muotovirheestä. 

A:n perilliset nostivat B:tä vastaan kanteen kihlakunnanoikeudessa ja vaativat testamentin kumoamista sen muotovirheen vuoksi. Perillisten mukaan testamenttia ei oltu tehty laissa säädetyssä muodossa. Testamentin todistajien ammatit sekä päivämäärät ja paikka puuttuivat. Lisäksi testamentista ei ilmennyt, oliko testamentin tekijä allekirjoittanut testamentin omakätisesti ja olivatko testamentin todistajat olleet yhtäaikaa läsnä, kuten perintökaari edellytti. A:n perilliset vaativat testamentin julistamista mitättömäksi.

B kiisti kanteen ja totesi testamentin vastaavan A:n viimeistä tahtoa, ja että todistaminen päivämäärä oli sama kuin itse testamentin päivämäärä, eikä näillä seikoilla ollut B:n mielestä merkitystä asiassa. Kihlakunnan oikeus suoritti käsiala-analyysin ja totesi A:n allekirjoittaneen itse testamentin. Lisäki se katsoi, että paikan ja ajan puuttumisella ei ollut merkitystä pätevyydessä, sillä ne eivät olleet ehdottomia muotovaatimuksia. Kihlakunnanoikeus julisti kuitenkin testamentin pätemättömäksi, sillä ehdottomana muotovaatimuksena oli todistajien yhtäaikainen läsnäolo ja sitä ei voitu testamentissa todistaa.

 

 

 

B valitti hovioikeuteen, mutta hovioikeus pysytti kihlakunnanoikeuden päätöksen ennallaan. B valitti tämän jälkeen korkeimpaan oikeuteen. 

Korkein oikeus totesi, että testamentin todistajat eivät ole merkinneet testamenttiin, että he olisivat olleet yhtäaikaa läsnä A:n allekirjoittaessa testamentin. Testamentin todistajat ovat sittemmin kuolleet, joten heitä ei voitu kuulla todistajina jutussa. KKO katsoi, että testamentin todistajien samanaikaisesta läsnäolosta on tarkoitettu ehdottomaksi muotomääräykseksi, joka estää testamentin tekijää määräämästä harkitsemattomasti jäämistöstään.

KKO katsoi, että B ei ole asiassa näyttänyt, että testamenttia olisi tehty perintökaaressa säädetysä muodossa, joten KKO katsoi testamentin pätemättömäksi. KKO pysytti hovioikeuden tuomion ennallaan ja näin ollen A:n testamentti katsottiin pätemättömäksi. B:n sijaan A:n omaisuus menee hänen perillisilleen. 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]