Minilex - Lakipuhelin

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluva valmistelu - KHO:1999:48

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kunnallisvalitus
    Kunnan talous
    Talouden tarkastaminen
    Tarkastuslautakunta
    Kunnanhallitus

Kunnanhallitus oli esittänyt kunnanvaltuustolle tilintarkastus- ja arviointikertomuksen merkitsemisestä tiedoksi, ja että päätetään arviointikertomuksessa tarkastuslautakunnan esittämästä vastaisen varalle. Näiden lisäksi kunnanhallitus oli esittänyt, että valtuusto hyväksyisi vuoden 1997 tilinpäätöksen ja päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että arviointikertomusta ja vastuuvapauden myöntämistä koskevien asioiden valmistelu valtuuston päätettäväksi kuului tarkastuslautakunnan tehtäviin. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on lisäksi arvioitava valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallituksen tehtävänä on ainoastaan laatia tilinpäätös, ei valmistella esitystä sen hyväksymiseksi ja vastuuvapauden myöntämiseksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei kunnanhallituksen suorittamana valmistelu ollut toteutunut kuntalaissa tarkoitetulla tavalla.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa