Minilex - Lakipuhelin

Törkeä ihmiskauppa - KKO:2014:80

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ihmiskauppa
    Törkeä ihmiskauppa
    Seksuaalirikos
    Paritus
    Törkeä paritus

Tapauksessa oli kyse siitä, täyttikö A:n syyksi kuvailtu menettely ihmiskaupan vai parituksen tunnusmerkistön, ja erityisesti siitä, oliko A ottanut asianomistaja X:n valtaansa tai värvännyt X:N tarkoituksin saattaa hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta ensisijaisesti törkeästä ihmiskaupasta ja vaihtoehtoisesti törkeästä parituksesta. Törkeä ihmiskauppa on kyseessä, mikäli ihmiskaupassa käytetään väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta, aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiin vamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä. Lisäksi jos ihmiskauppa kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt. Tällöin ihmiskauppaa pidetään törkeänä.

Käräjäoikeus tuomitsi A törkeästä ihmiskaupasta sekä laittomasta uhkauksesta ja vahingonteosta. Käräjäoikeus katsoi, että A oli ottanut X:n valtaansa niin, että X oli menettänyt vapautensa ja joutunut A:n määräysvallan alaiseksi. A oli värvännyt X:n käyttämällä painostusta ja uhkailua ja siten saattanut tämän korvausta vastaan tapahtuvaan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Lisäksi rikos oli kohdistunut alle 18-vuotiaaseen henkilöön ja se oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Hovioikeus muunsi tuomion törkeästä ihmiskaupasta törkeään paritukseen. Kyse on törkeästä parituksesta, mikäli parituksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai kohteena on kahdensaatoista vuotta nuorempi lapsi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Hovioikeus katsoi, että A ei ollut rajoittanut X:n vapautta tai itsemääräämisoikeutta hallituksen esityksessä tarkoitetulla tavalla eikä X:n voitu siten katsoa olleen A:n vallinnan alaisena. A:n menettely kuitenkin täytti parituksen tunnusmerkistön ja teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyttäjä vaati korkeimmassa oikeudessa, että A tuomitaan käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti törkeästä ihmiskaupasta. A taas vaati valituksessaan, että hovioikeuden törkeä paritus hylätään ja hänet katsotaan syyllistyneen enintään paritukseen. Korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota siten, että A:n syyksi luettiin törkeä ihmiskauppa. Korkein oikeus katsoi, että A oli värvännyt 17-vuotiaan X:n saattaakseen tämän korvausta vastaan tapahtuvan sukupuoliyhteyden tai siihen rinnastettavan seksuaalisen teon tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. A on käyttänyt uhkausta ja kavaluutta saadakseen X:n vastoin tahtoaan ryhtymään korvausta vastaan tarjoamaan seksipalveluita. Taloudellinen hyöty on käytännössä mennyt kokonaan A:n tai hänen haluamiensa tahojen hyödyksi ja X on jäänyt lähes osattomaksi hyödystä. Ihmiskauppa on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Näin ollen A on syyllistynyt törkeään ihmiskauppaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa