Minilex - Lakipuhelin

Törkeä huolimattomuus elintarviketuottajalta- KKO:2012:56

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tuottamus
    Törkeä tuottamus
    Terveysrikos
    rangaistuksen määrääminen
    Rangaistuslajin valinta

Tapauksessa KKO 2012:56 A oli yhtiön X hallituksen puheenjohtaja. Tämä yhtiö möi porkkanaraastetta eräälle kunnalle ja kaupungille ja tätä raastetta toimitettiin sittemmin kouluihin ja päiväkoteihin. Porkkanaraasteessa esiintyi bakteeri, joka sairastutti sadat ihmiset vatsatautiin.

Tapaus eteni korkeimpaan oikeuteen, koska oli epäselvää, oliko A:n menettely ollut törkeää ja huolimatonta. Epäselvänä pidettiin myös sitä, oliko A syyllistynyt terveysrikokseen sekä se mikä rangaistulaji kyseiseen tapaukseen olisi sopivin.

Käräjäoikeuden mukaan A:n tekoa voitiin pitää tuottamuksena, koska tämä oli myynyt sellaisia porkkanatuotteita, jotka oli valmistettu varmistamatta, että ne eivät aiheuta vaaraa terveydelle.

A ei myöskään terveysviranomaisten havaintojen johdosta ollut ryhtynyt riittäviin korjaustoimiin ja elintarvikeviraston suosituksen mukaisesti poistanut pilaantuneita porkkanoita muiden joukosta.

Käräjäoikeus viittasi elintarvikelakiin, joka on asettanut elintarvikealalla toimiville erityisen huolellisuusvelvoitteen.

A oli saanut viranomaisilta tietoa vaaroista ja riskeistä ja tämän on täytynyt tietää porkkanoiden pitkän varastointiajan olevan ongelma. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi A:n toimineen törkeä huolimattomasti. Käräjäoikeus piti erittäin merkittävänä sitä seikkaa, että A:n toiminta vaaransi pääasiallisesti lapsien terveyden. Katsottiin, että A:lle oikeudenmukaisin seuraamus olisi sakkorakkaistus, mutta käräjäoikeuden mukaan sen asettaminen olisi ollut kohtuutonta, koska A yhdessä tämän yhtiökumppanin kanssa oli tuomittu jo muun muassa 77 000 euron vahingonkorvauksiin, joten käräjäoikeus ei tuominnut A:ta rikoslain kohtuullistamisperusteen ja tuomitsematta jättämisperusteen nojalla.

Tapaus eteni hovioikeuteen, jossa A:n puolustukseksi vedottiin erääseen tutkimustulokseen, jonka mukaan porkkanoista ei oltu löydetty kyseistä bakteeria.

Hovioikeuden mukaan A:n yhtiön elintarvikkeiden hygieenisessä käsittelyssä oli jatkuvasti havaittu puutteita, joita ei huomautuksista huolimatta ollut korjattu. Koska A toimi elintarvikealalla, olisi hänen pitänyt tietää porkkanoiden käsittelyn riskitekijät. Hovioikeuden mukaan porkkanoista otettu puhtaaksi osoittautunut näyte ei riittänyt osoittamaan A:n toimineen riittävän huolellisesti kolme kuukautta myöhemmin myydyn porkkanaerän osalta. Hovioikeuden mukaan yhtiön liikevoitto oli A:lle tärkeämpää, kuin toiminnan riskeistä huolehtiminen. Hovioikeus tuomitsi A:n 45 päiväksi ehdolliseen vankeuteen.

Korkein oikeus katsoi, että A:n olisi tullut syyllistyä törkeään huolimattomuuteen, jotta hänet voitaisiin tuomita rikoslain mukaisesta terveysrikoksesta. Tapauksessa vaarannetut ovat olleet tärkeitä, joten huolellisuusvelvollisuutta voidaan pitää merkittävänä. Korkeimman oikeuden mukaan A:n voidaan katsoa menetelleen törkeän huolimattomasti eikä tuottamusta lieventää sen vuoksi, että ostajat tiesivät kysymyksessä olleen edellisen satokauden satoa. Korkein oikeus katsoi, että A on syyllistynyt kahteen terveysrikokseen. A tuomitaan 50 päiväsakon sakkorangaistukseen ja hovioikeuden vankeusrangaistus kumotaan. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa