Minilex - Lakipuhelin

Sivu-urakoitsijan vaatimus pääurakoitsijaa kohtaan – KKO:2007:41

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Rakennusurakka

Levin Hissit Oy oli tehnyt urakkasopimuksen Levi-Rakennus Oy:n kanssa, että se rakennuttaa Levin valmennus- ja koulutuskeskuksen. Sivu-urakkasopimus kohteen sähkötöistä oli tehty Levin Sähkö Oy:n kanssa. Kumpikin urakka suoritettiin sovitun mukaisesti rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Sivu-urakkasopimuksella sähkötyöt alistettiin pääurakkaan. Urakan taloudellisessa loppuselvityksessä sivu-urakoitsija Levin Sähkö Oy oli esittänyt ylityökorvauksiin perustuvan vaatimuksen rakennuttajalle, josta se kuitenkin palautettiin ja käskettiin osoittamaan vaatimus pääurakoitsijalle eli Levi-Rakennus Oy:lle. Ylityökorvausvaatimus oli kuitenkin saapunut Levi-Rakennus Oy:lle vasta loppuselvitysten jälkeen.

Levin Sähkö Oy nosti kanteen Levi-Rakennus Oy:tä kohtaa, jossa se lausui, että pääurakoitsija oli laiminlyönyt aikataulun noudattamisen, jonka vuoksi Levin Sähkö Oy oli joutunut teettämään ylitöitä. Se vaati pääurakoitsijaa suorittamaan korvauksena ylitöistä 19 411 euroa korkoineen. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi Levin Sähkö Oy:n kanteen, koska se ei ollut noudattanut sovittuja rakennusurana yleisiä sopimusehtoja, kun se oli laiminlyönyt vaatimukselle asetetun aikarajan noudattamisen. Vaatimus oli tullut vasta loppuselvityksen jälkeen, vaikka rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan vaatimus tulee esittää ennen loppuselvityskokousta. Hovioikeuskaan ei muuttanut käräjäoikeuden lopputulosta.

Levin Sähkö Oy valitti Korkeimpaan oikeuteen ja vaati alempien oikeuksien tuomioiden kumoamista ja asian palauttamista hovioikeuden käsittelyyn. Korkeimmassa oikeudessa kyseessä oli se, oliko Levin Sähkö Oy menettänyt oikeutensa vaatia korvausta ylitöistä sille rakennuskohteen viivästyksestä aiheutuneista vahingoista sen vuoksi, ettei se ollut esittänyt yksilöityä korvausvaatimusta loppuselvitystilaisuudessa vaan vasta sen jälkeen.

Korvausvelka, joka perustuu sopimukseen, vanhenee laissa säädetyssä määräajassa. Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin sisältyy vastuunrajoitusehto, jonka mukaan rakennuttajan ja urakoitsijan on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimukset viimeistään vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus vaatimusten tekemiseen muuten menetetään. Vastaanottotarkastuksessa tulee yksilöidä vaatimukset. Loppuselvitystilaisuudessa voidaan käsitellä vain vastaanottotarkastuksessa perusteiltaan yksilöidyt vaatimukset.

Levin Sähkö Oy:n ja Levi-Rakennus Oy:n alistamissopimuksessa ei ole kuitenkaan ollut ehtoa korvausvaatimuksen esittämisestä määräajassa, eikä siinä ole viitattu rakennusurana yleisiin sopimusehtoihinkaan. Huomattavaa on myös se, että Levi-Rakennus Oy:n ja Levin Sähkö Oy:n välillä ei ole kuitenkaan tehty loppuselvitystä, eli heillä ole ollut loppuselvitystilaisuutta keskenään, vaan sellainen on ollut ainoastaan rakennuttajan ja pääurakoitsijan välillä.

Korkein oikeus katsoo, ettei Levin Sähkö Oy ole menettänyt oikeuttaan korvausvaatimuksen esittämiseen, koska pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä ei ole ollut sellaista sopimusehtoa, että se tämän oikeuden menettää, jos se ei esitä taloudelliseen loppuselvitykseen mennessä yksilöityä vaatimusta. Siten Levin Sähkö Oy on voinut esittää korvausvaatimuksensa vielä taloudellisten loppuselvitysten jälkeenkin. Korkein oikeus määrää, että asian käsittelyä jatketaan hovioikeudessa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa