Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakkasopimuksen tulkitseminen - KKO:2007:5

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Rakennusurakka

 

Kunta ja urakoitsija olivat sopineet rakennusurakkasopimuksen, joka koski kunnassa sijaitsevan liikuntahallin ja koulun laajennus- ja muutostöitä. Rakennusurakka oli sovittu tehtäväksi suunnitelmien ja piirustusten perusteella. Urakoitsija oli rakennusurakkasopimuksen perusteella tulkinnut, että lattian rakentamiseksi oli annettu kaksi vaihtoehtoa ja vaihtoehdoista urakoitsija oli valinnut edullisemman. Kunta oli määrännyt lattian tehtäväksi kalliimman vaihtoehdon mukaan urakkasopimuksen jo tultua tehdyksi ja tästä oli urakoitsijalle koitunut noin 31 000 euroa lisäkustannuksena. Urakoitsija haki kanteella korvausta aiheutuneista kustannuksista. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen katsottuaan selvitetyksi, että rakennuspiirustusten ja valitun lattiavaihtoehdon välillä oli ristiriita. Urakoitsijan olisi tullut ainakin tiedustella kunnalta ristiriidan huomatessaan, kumpaa vaihtoehtoa oli käytettävä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkeimman oikeuden mukaan keskeisimpiä asiakirjoja asiassa olivat rakennusseloste ja rakennuspiirustukset. Asiakirjoissa mainitaan vaihtoehtoisina esimerkkeinä lattiapinnoitteesta kaksi tuotetta, jotka poikkeavat olennaisesti ominaisuuksiltaan toisistaan. Esimerkeistä oli pääteltävissä, että ainakin esimerkkituotteet täyttävät tilaajan vaatimukset, vaikka vaihtoehdot ovatkin keskenään erilaiset. Korkeimman oikeuden mukaan rakennusselostuksen ja rakennepiirustuksen välillä ei synny ristiriitaa, jos selostus sisältää kaksi erilaista rakennevaihtoehtoa. Tällöin YSE sopimuksen mukaan urakoitsija saa valita vaihtoehdoista.

Rakennusalan vakiintunut vastuunjako on se, että suunnittelu kuuluu tilaajalle ja rakentaminen urakoitsijalle. Näin suunnitelman tulkinnanvaraisuus koituu tilaajan vastuulle. Urakoitsija ei saa vedota kuitenkaan virheeseen, joka hänen olisi tullut huomata. Tässä tapauksessa urakoitsijalle oli kuitenkin perustellusti syntynyt sellainen käsitys, että lattian materiaalin suhteen oli kaksi vaihtoehtoa. Koska epäselvyyden syy on ollut suunnitelmissa, urakoitsija on oikeutettu saamaan lisäkustannukset tilaajalta. Korkein oikeus siten kumosi alempien asteiden tuomiot ja hyväksyi urakoitsijan kanteen. Kunta tilaajana velvoitettiin maksamaan urakoitsijalle lattian rakentamisesta kalliimman vaihtoehdon mukaan aiheutuneet lisäkustannukset 31 000 euroa.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa