Minilex - Lakipuhelin

Rikoksentekovälineen menettäminen - KKO:2010:32

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Menettämisseuraamus
    Rikoksentekovälineen menettäminen
    Alaikäinen lapsi
    Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito

Tapauksessa A oli pitänyt hallussaan useita seksuaalissävytteisiä valokuvia tietokoneellaan. Kuvat loukkasivat sukupuolisiveellisyyttä ja tämän vuoksi A syyllistyi rikokseen. Tapausta käsiteltiin käräjäoikeudessa, hovioikeudessa sekä korkeimmassa oikeudessa.

Tapauksessa A:lla oli ollut tietokoneensa kovalevyllä 3440 kuvaa kahdesta alaikäisestä tytöstä ajanjaksolla 27.10.2005 - 17.12.2006. Kuvat olivat sellaisia, että niiden katsottiin ilmeisesti loukkaavan sukupuolisiveellisyyttä.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sakkorangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus määräsi A:n luovuttamaan rikoksentekovälineen eli tietokoneen kovslevyn valtiolle. Käräjäoikeus katsoi, että kyseinen menettämisseuraamus ei ole kohtuuton.

A valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Hän vaati, että hänet vapautettaisiin menettämisseuraamuksesta. A:lla oli lukuisia laillisia tiedostoja kovalevyllään, mihin hän olisi halunnut päästä käsiksi.

Hovioikeus viittasi perusteluissaan, että rikoslain mukaan valtiolle menetetyksi voidaan tuomita esine tai omaisuus, jota on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä.

Hovioikeus totesi, että A oli juuri tällä kovalevyllä pitänyt hallussaan lainvastaisia kuvia eli käyttänyt kovalevyä tahallisen rikoksen tekemiseen. Hovioikeus katsoi, että kovalevyn palauttaminen A:lle aiheuttaisi riskin siitä, että A syyllistyisi uudelleen vastaavaan rikokseen. Hovioikeus myös totesi, että menettämisseuraamus ei ollut kohtuuton ottaen huomioon esineen laadun, arvon sekä muut seikat.
Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota vaan hylkäsi A:n nostaman kanteen.

A valitti hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen ja sai valitusluvan. A vaati valituksessaan, että menettämisseuraamus kumottaisiin edes siltä osin kuin se kohdistuu laillisiin tiedostoihin. Asiassa virallinen syyttäjä vaati A:n valituksen hylkäämistä.

KKO totesi perusteluissaan, että rikoslain perusteella ei ole kohtuullistamisperusteita menettämisseuraamuksen osalta, joka koskee sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia. KKO totesi myös, että kovalevy katsotaan tapauksessa rikoslain mukaiseksi rikoksentekovälineeksi.

KKO kuitenkin katsoi, että tapauksessa A oli käyttänyt kovalevyään tavanomaisten ohjelmien käyttöön. KKO katsoi, että kovalevy on helposti ja halvasti hankittavissa ja siksi sitä ei voi luonnehtia kovinkaan soveltuvaksi rikoksen tekemiseen. KKO katsoi, että mikään ei puhunut sen puolesta, että kovalevyä olisi käytetty pääasiallisesti laittomasti. Tämän vuoksi KKO totesi, että ei ole syytä määrätä kovalevyä valtiolle menetettäväksi.

Korkein oikeus antoi tuomionsa muuttaen hovioikeuden tuomiota menettämisseuraamuksen osalta. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat kuvat määrättiin menetettäväksi. Kovalevyn takavarikko määrättiin pysymään voimassa, kunnes valtiolle menetetyt kuvat ovat poistettu kovalevyltä. KKO määräsi , että poistamisen jälkeen kovalevy on palautettava A:lle.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa